Login
Login (e-mail adresse)  
Angiv adgangskode (Vælg selv)
Gentag adgangskode
 
Navn og Adresse
Fornavn
Efternavn
Adresse
Adresse 2
Postnr.
By
Tlf. fastnet
Tlf. mobil
 
 
Dag Måned År
Fødselsdato
 
Nuværende jobstatus
 
Hvornår kan du starte
 
Maks. afstand fra din bopæl
 
Nuværende/Forrige jobs
Stilling Virksomhed/Branche Fra År Til År
 
Hvilket job kunne du tænke dig
Hovederhverv
Undererhverv
Stilling
 
Ønsker derudover job som (1):
Ønsker derudover job som (2):
Ønsker derudover job som (3):
 
Hvordan vil du gerne arbejde?
Vikariat Endagsjob Fast job Fuldtid Deltid
 
Hvornår vil du gerne arbejde?
Dag Eftermiddag Nat Weekend
 
Kørekort
A) Motorcykel B) Personvogn C)
Lastbil
D) Stor personvogn E) Påhængs-
køretøj
Truck-
certifikat
 
Villig til at bruge egen bil
 
Uddannelse Fra År Til År
 
Personlig beskrivelse - f.eks. dit CV indsat som tekst
hvor du skriver om uddannelse/certifikater og tidligere arbejdsgivere
samt færdigheder/kvalifikationer)

Bilag
Fil 1:      Kun filtyperne: txt, rtf, doc, pdf, htm, gif og jpg
Fil 2:      Kun filtyperne: txt, rtf, doc, pdf, htm, gif og jpg
Fil 3:      Kun filtyperne: txt, rtf, doc, pdf, htm, gif og jpg
Fil 4:      Kun filtyperne: txt, rtf, doc, pdf, htm, gif og jpg
Fil 5:      Kun filtyperne: txt, rtf, doc, pdf, htm, gif og jpg
 
Foto:     Kun filtyperne: gif og jpg
 
Samtykkeerklæring
Ifølge Datatilsynet har JKS tilladelse til at opbevare persondata med henblik på erhvervsmæssig bistand ved ansættelser. Vi skal derfor gøre dig opmærksom på følgende:

Almindelige personoplysninger
De personoplysninger som du afgiver til os, kan blive videregivet til vore lokalafdelinger samt til kunder i ind- og udland. Derudover kan oplysningerne blive videregivet til tredjepart, såfremt vi bliver pålagt en retslig forpligtelse herom.

Følsomme personoplysninger
Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger med dit særskilte samtykke eller i situationer, hvor vi skal overholde retlige forpligtelser.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få adgang til og rette i dine personoplysninger.

Har du søgt et vikariat hos JKS gemmes dine oplysninger i 2 år, hvorefter de slettes. Søger du en fast stilling slettes dine oplysninger 3 måneder efter afslutningen af rekrutteringsprocessen. Ønsker du, at vi gemmer dine data herudover, skal du blot give dit samtykke hertil.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter alle registrerede oplysninger straks slettes.

 Jeg giver hermed mit samtykke til, at JKS må behandle mine personoplysninger til de formål som er nævnt ovenfor. Oplysningerne er afgivet frivilligt, og jeg har fået meddelelse om mine rettigheder som beskrevet i Persondatalovens §§ 5 og 6